PRODUKT d.o.o.

Pravila privatnosti i kolačića

event 15.06.2023.

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako PRODUKT d.o.o. (dalje u tekstu: „PRODUKT“) obrađuje vaše osobne podatke.

PRODUKT je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti. PRODUKT d.o.o. voditelj je obrade vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem e-maila i na adresu data.privacy@valgrupa.hr ili na adresu Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb.


Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili na temelju naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako osobne podatke ne možemo obrađivati na temelju navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo vašu privolu. Kod komunikacije koja se odvija putem e-maila na temelju legitimnog interesa (osobito komunikacija s novinarima u okviru objava za medije), u bilo kojem trenutku možete nas obavijestiti da ne želite primate naše e-mailove. Navedeno se čini slanjem e-mail poruke na adresu e-maila s koje ste primili poruku. Prilikom slanja newslettera možete se odjaviti s primanja newslettera označavanjem polja pod nazivom „Odjava“. Ako se obrada temelji na vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole možete nas obavijestiti na e-mail data.privacy@valgrupa.hr ili na adresu Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz poslovnih odnosa, u marketinške svrhe, u svrhe unapređenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva. Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas kada ispunite određeni obrazac ili putem javno dostupnih informacija.

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja poslovnih odnosa potrebni su nam podaci o kontakt-osobi koja je određena za komunikaciju s PRODUKTOM, osobito ime, prezime, e-mail i pozicija. Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite pri popunjavanju online-obrazaca (ime, prezime i kontakt) ili kada nam date privolu da vaše podatke uvrstimo u medijsku listu kako bismo vam mogli slati materijale za medije. Budući da je nužno da PRODUKT na temelju legitimnog interesa u svrhu vođenja poslovanja te provođenja različitih projekata svojih klijenata (postojećih i potencijalnih) kontaktira članove medija (novinare, urednike, fotografe), osobe s velikim utjecajem te druge sudionike, PRODUKT posjeduje te redovno ažurira popis osobnih podataka (ime i prezime, naziv redakcije ili medija, e-mail, broj telefona) navedenih osoba koji su javno dostupni. Svaka osoba koju je kontaktirao PRODUKT i koja želi ograničiti/izmijeniti korištenje njezinih osobnih podataka ili ne želi više primati daljnje informacije može o navedenom obavijestiti PRODUKT na e-mail data.privacy@valgrupa.hr ili na adresu Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb.

Pravna osnova

Voditelj obrade može obrađivati osobne podatke na temelju sljedećih pravnih osnova: privola, kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, kada je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, kada je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe, kada je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, kada je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Vaša prava

Vaša su prava sljedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Pod određenim uvjetima imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez našeg ometanja. Ako želite saznati više ili želite koristiti jedno ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte PRODUKT putem e-maila data.privacy@valgrupa.hr ili na adresu Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb. Ako smatrate da su vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Prikupljeni podaci za gore navedene svrhe bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućava da budete identificirani duže nego što PRODUKT razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. PRODUKT će određene osobne podatke čuvati u vremenskom razdoblju koje propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje PRODUKT na čuvanje podataka. Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. PRODUKT će određene osobne podatke čuvati u vremenskom razdoblju koje propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime PRODUKT (DENVES CONSULTING d.o.o., Donje Svetice 79c, Zagreb; ZEL-COS d.o.o., Nova cesta 166, Zagreb), na primjer za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također ih obvezujemo da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o vašem nedavnom posjetu našoj internetskoj stranici i kako ste koristili različite dijelove naše internetske stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše internetske stranice. Kako bismo održavali vašu internetsku stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, PRODUKT koristi tehnologiju poznatu kao „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše internetske stranice, što nam pomaže da je poboljšamo.

Kontakti

PRODUKTivna suradnja

Jedinstvene kampanje i nezaboravna događanja stanuju kod nas. Javite nam se!